Thursday, February 22, 2007

Maciej Łuczak

Maciej Łuczak:

"W anglosaskim systemie prawnym sędzia może skazać młodego człowieka nawet za zbyt głośne słuchanie muzyki na ulicy. Tak stało się niedawno w Stanach Zjednoczonych, gdzie młodego miłośnika techno skazano na przymusowe słuchanie symfonii Beethovena."

Eliza Michalik:

"W anglosaskim systemie prawnym sędzia może skazać młodego człowieka nawet za zbyt głośne słuchanie muzyki na ulicy. Tak stało się niedawno w Stanach Zjednoczonych, gdzie miłośnika muzyki techno skazano na przymusowe słuchanie symfonii Beethovena."

-------------

Maciej Łuczak:

"Zaledwie 14 proc. skazanych w naszym kraju trafia do więzienia. Reszta najczęściej wychodzi z sądu z orzeczoną karą więzienia, lecz z warunkowym jej zawieszeniem. Przy takim werdykcie sądy, choć mają taką możliwość, w praktyce nie nakładają na skazanych żadnych dodatkowych obowiązków."

Eliza Michalik:

"zaledwie 14 proc. skazanych (!) trafia do więzienia. Reszta najczęściej wychodzi z sądu z orzeczoną karą więzienia, lecz z warunkowym jej zawieszeniem, a sądy, choć mają taką możliwość, nie nakładają na skazanych żadnych dodatkowych obowiązków"

----------------

Maciej Łuczak:

"tzw. wytyczne wymiaru kary, sformułowane przez specjalną komisję Kongresu. Specjalne tabele przypisują każdemu czynowi oraz każdej okoliczności łagodzącej i obciążającej określoną wartość punktową. Zadanie sędziego jest proste - ma podliczyć punkty i po zastosowaniu odpowiedniego przelicznika wymierzyć karę."

Eliza Michalik:

"tzw. wytycznymi wymiaru kary, sformułowanymi przez specjalną komisję kongresu. Dysponują przy tym tabelami, które przypisują każdemu czynowi oraz każdej okoliczności łagodzącej i obciążającej określoną wartość punktową. Zadanie sędziego jest proste – ma podliczyć punkty i po zastosowaniu odpowiedniego przelicznika wymierzyć karę"

--------------

Maciej Łuczak:

"Około 90 proc. spraw karnych w Stanach Zjednoczonych kończy się bez przeprowadzania procesu - to bodaj najważniejsza korzyść ze stosowania zasady utylitaryzmu. To także oszczędności. W Polsce przeciętne postępowanie karne kosztuje kilka tysięcy złotych. (...)W dodatku sprawy karne często ciągną się po kilka lat."

Eliza Michalik:

"Około 90 proc. spraw karnych w Stanach Zjednoczonych kończy się bez przeprowadzania procesu, daje to ogromne oszczędności, którymi dofinansowuje się m.in. policję i prokuraturę. W Polsce nie dość, że przeciętne postępowanie karne kosztuje kilka tysięcy złotych, to sprawy ciągną się najmniej kilka lat."

------------

Maciej Łuczak:

"Sąd Najwyższy zadeklarował, że wprawdzie oskarżony ma prawo do uczciwej rozprawy, lecz nie musi to być "rozprawa idealna". Jeśli zatem, pomimo błędów proceduralnych, sąd wydał słuszny werdykt, to zadośćuczyniono zasadzie sprawiedliwości."

Eliza Michalik:

"Sąd Najwyższy zdecydował, że wprawdzie oskarżony ma prawo do uczciwej rozprawy, lecz nie musi to być "rozprawa idealna". Jeśli zatem, pomimo błędów proceduralnych, sąd wydał słuszny werdykt, to uznaje się, że sprawiedliwości stało się zadość."

-------------

Maciej Łuczak:

"Europejski system wyznacza mnóstwo celów pobocznych: przestrzeganie zasady humanitaryzmu wobec przestępców, zadośćuczynienie ich ofiarom, respektowanie zasady prewencji, ale i umożliwienie resocjalizacji."

Eliza Michalik:

"Europejczycy stawiają przed swoim systemem prawnym sporo celów dodatkowych – takich jak humanitarne traktowanie przestępców, inwestowanie w prewencję (zapobieganie przestępczości), zadośćuczynienie ofiarom, realne umożliwienie resocjalizacji."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Źródła:

Oryginał: Maciej Łuczak "Kwadratura prawa" (Wprost, Nr 985 (14 pażdziernika 2001)

Kopia: Eliza Michalik "Rowerzysto! i ty możesz zostać recydywistą" (Gazeta Polska, 27/07/2004)

No comments: